JSME POŘADATELEM FESTIVALU PVZP DEN S AMOSEM.
JSME PVZP!

Počátkem roku 2020 jsme založili  iniciativu Oživíme Česko, jejímž prostřednictvím jsme podpořili české firmy, výrobce a poskytovatele služeb, když celý svět zasáhl COVID-19.  Iniciativa prošla během uplynulých dvou let dynamickým vývojem a nyní rozšířila svou působnost a pomoc na různá témata napříč společností. Vždy ale s důrazem na podporu české kultury, sportu, vzdělání a byznysu.

V PVZP zastáváme názor, že pokud je člověk aktivní a prožívá příjemné okamžiky, tak potom dále ve svém životě koná dobro. Když jsou lidé pozitivně naladění, pak šíří pozitivní energii i do prostředí, s nímž interagují. Tuto myšlenku se snažíme odrážet i do vize PVZP jako firmy a prostřednictvím aktivit, jako je PVZP Den s Amosem, PVZP FénixRun a celá řada dalších společensky odpovědných a/nebo dobročinných aktivit.

PVZP je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR). Mají k sobě blízko, ale nejsou jedno a totéž. Přes podobné zkratky se jedná o dvě různé společnosti. PVZP je standardní komerční pojišťovna, ryze česká a s rozsáhlým portfoliem pojistných produktů.

Pojišťovna VZP, a. s.

NAŠE PRODUKTY

Svým klientům nabízíme nejen produkty „občanského pojištění“ – cestovní pojištění, pojištění vozidel, majetku (domy, byty domácnosti) a odpovědnosti, úrazové pojištění dětí i dospělých či pojištění závažných onemocnění, ale zaměřujeme se také na komerční zdravotní pojištění cizinců a pojištění podnikatelů, firem a zdravotnických zařízení.

Halina Trsková

PRAVIDELNÉ SOCIÁLNÍ INTERAKCE A VYVÁŽENÝ ŽIVOTNÍ STYL POVAŽUJEME ZA ZÁSADNÍ

“COVID-19 celému světu ukázal, že vyvážený životní styl hraje klíčovou roli jak pro psychické, tak fyzické zdraví. Stejně jako naše tělo potřebuje pravidelný pohyb, naše vztahy potřebují pravidelné setkávání a naše psychika potřebuje nejen potravu ale i odpočinek. A z těchto důvodů jsme se rozhodli uspořádat celodenní venkovní akci s celou plejádou aktivit pro všechny věkové kategorie,” shrnuje, co PVZP motivovalo k uspořádání akce Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva a autorka projektu PVZP Den s Amosem.

www.pvzp.cz

www.ozivimecesko.cz